پنجشنبه 31 فروردین 1391

جلسه دبیر کمیسیون با نماینده موسسه آموزش های کوتاه مدت جامعه المصطفی (ص)

 در مورخ 91.1.23 دبیر کمیسیون با حجت الاسلام و المسلمین براتی از موسسه یاد شده در محل دفتر کمیسیون دیدار و محورهای همکاری مشترک دو نهاد در سال 91 را مورد بررسی قرار داد.

(0)نظرات توسط: QOMHR
پنجشنبه 31 فروردین 1391

آغاز به کار هماهنگ کننده جدید اجرایی امور دفتر قم

 در مورخ 91.1.23 حجت الاسلام والمسلمین یوسفی از روحانیون سطح خارج حوزه به عنوان مسئول اجرایی جدید دفتر کمیسیون در قم همکاری خود را آغاز کرد و در جلسه با دبیر کمیسیون با ابعاد مختلف تلاش های انجام شده در حیطه های اسلام و حقوق بشر آشنا شد.

(0)نظرات توسط: QOMHR
پنجشنبه 31 فروردین 1391

وصول لوح فشرده دو نشست علمی برگزار شده در اسفند 90

 در مورخ 91.1.23 لوح های فشرده مربوط به نشست علمی استقلال قاضی که در چهارم اسفندماه در مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام برگزار شد و نشست علمی مربوط به ابعاد فقهی و حقوقی اجرای اصل 168 قانون اساسی در حیطه جرم سیاسی که هفدهم اسفندماه در پردیس قم دانشگاه تهران با همکاری کمیسیون برگزار شد به دفتر قم تحویل و سپس برای امور انفورماتیک کمیسیون ارسال شد.

(0)نظرات توسط: QOMHR
پنجشنبه 31 فروردین 1391

اطلاع رسانی نشست ویژه اندیشه ورزی کمیته علمی کمیسیون به آموزش روحانیون قوه قضاییه

 در مورخ 91.1.23 در مذاکره با رییس محترم امور آموزش روحانیون قوه قضاییه در قم به ایشان اطلاع رسانی شد که در مورخ  28/1/91 در دفتر مرکزی کمیسیون نشست اندیشه ورزی کمیته علمی اختصاص به بررسی قانون جدید مجازات اسلامی از منظر عدالت کیفیری و پیشبرد حقوق انسانی دارد که علاقمندان می توانند در این نشست شرکت نمایند. قرار شد روابط عمومی کمیسیون کتباً نیز اطلاع نشست مزبور را ارسال دارد.

(0)نظرات توسط: QOMHR
پنجشنبه 31 فروردین 1391

جلسه دبیر کمیسیون با رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی

در مورخ  91.1.30 دبیر کمیسیون و حجت الاسلام بابایوسفی هماهنگ کننده امور دفتر کمیسیون در قم در محل مرکز تحقیقات اسلامی با حجت الاسلام و المسلمین احمد مبلغی رییس نهاد یاد شده در خصوص محورهای همکاری های علمی پژوهشی سال جاری مذاکره و گفتگو کردند. قرار شد چند هفته دیگر مجدداً در خصوص جزئیات موارد پژوهشی گفتگو انجام دهند. در این نشست در خصوص همایش ملی صیانت از کرامت انسانی در اندیشه حقوقی اسلام و محتوای شماره ویژه مجله پژوهش و حوزه نیز توافقاتی انجام پذیرفت.

(0)نظرات توسط: QOMHR
پنجشنبه 31 فروردین 1391

جلسه دبیر کمیسیون در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

در مورخ  91.1.30 دبیر کمیسیون و حجت الاسلام بابایوسفی هماهنگ کننده امور دفتر کمیسیون در قم در محل پژوهشگاه یاد شده با حجت الاسلام دکتر محمدی جرکویه مدیرگروه حقوق این نهاد و حجت الاسلام هدایت نیا عضو گروه حقوق و دکتر حکمت نیا معاون پژوهشی پژوهشگاه، دیدار و در خصوص همایش کرامت انسانی، همایش حقوق ادیان، نشست مربوط به پاکستان که قرار است به زودی کمیسیون برگزار کند، نشست تخصصی در حیطه قانون مجازات اسلامی و برخی موارد دیگر بحث و گفتگو انجام دادند. در این جلسه همچنین نسخه ای از ویژه نامه مجله دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی که به یادبود مرحوم دکتر نوربها چاپ شده تقدیم آقای بای یکی از اعضای گروه حقوق پژوهشگاه شد.

(0)نظرات توسط: QOMHR
پنجشنبه 31 فروردین 1391

جلسه در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

در مورخ 91.1.23 دبیر کمیسیون در محل پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با اعضای گروه حقوق این نهاد دیدار و گفتگو انجام داد. در این دیدار همچنین 5 نسخه از ویژه نامه مرحوم دکتر نوربها که از سوی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی هدیه شده به اعضای گروه تقدیم گردید. بررسی محورهای همکاری در سال 91 موضوع اصلی مذاکرات انجام شده بود. در این دیدار همچنین دو جلد کتاب محاکمه عادلانه و ترجمه فارسی اسناد حقوق بشردوستانه نیز از سوی دبیر تقدیم یکی از اعضای گروه حقوق پژوهشگاه که مشغول تحقیقی در همین زمینه هستند، گردید. ملاحظه کتاب جدید منتشره «قانون طبیعی» اثر حجت الاسلام دکتر طالبی عضو گروه حقوق پژوهشگاه و دریافت مقاله ای جهت انتقال به تهران برای ارزیابی یکی از اساتید برای دوفصلنامه فلسفه حقوق از دیگر موارد انجام شده در این جلسه بودند.

(0)نظرات توسط: QOMHR
پنجشنبه 31 فروردین 1391

جلسه دبیر کمیسیون در دانشگاه قم

در مورخ 91.1.23 دبیر کمیسیون برابر هماهنگی انجام شده قبلی با معاون دانشگاه قم جناب دکتر فضائلی جلسه مشترک برگزار کرد. در این جلسه متن تفاهم نامه مشترک همکاری های دو نهاد که قبلاً به امضای آیت الله دکتر احمد بهشتی رییس دانشگاه رسیده است به امضای دبیر کمیسیون نیز رسید تا به زودی همکاری ها در ابعاد مختلف انجام پذیرد. همچنین نسخه ای از ویژه نامه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تقدیم دکتر فضائلی شد. طرفین در خصوص برگزاری نشستی علمی در آینده نزدیک راجع به اظهار نظر جدید دادستان دیوان بین الملل کیفری در مورد فلسطین نیز تبادل نظر انجام دادند که قرار شد در روزهای آتی این موضوع را نهایی کنند.

(0)نظرات توسط: QOMHR
پنجشنبه 31 فروردین 1391

جلسه دبیر کمیسیون در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء

پیرو هماهنگی قبلی، در مورخ 91.1.23 دبیر کمیسیون در محل بنیاد یاد شده با حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا سعید جوادی آملی رییس بنیاد دیدار و گفتگو انجام داد. در این دیدار همچنین پوستر همایش ملی صیانت از کرامت انسانی در اندیشه حقوقی اسلام، به همراه دو ویژه نامه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تقدیم ایشان شد.

(0)نظرات توسط: QOMHR
پنجشنبه 31 فروردین 1391

انعقاد تفاهم نامه مشترک کمیسیون و معاونت بین الملل حوزه های علمیه

در مورخ  91.1.30 در جلسه مشترک دبیر کمیسیون و مسئولین معاونت بین المللی مرکز مدیریت حوزه های علمیه، متن تفاهم نامه مشترک دو نهاد به امضای حجت الاسلام و المسلمین دکتر زمانی معاون محترم بین الملل مرکز مدیریت حوزه های علمیه و دبیر کمیسیون رسید. در حاشیه این جلسه گفتگویی نیز در خصوص برنامه فوری مربوط به پاکستان انجام شد. در تفاهم نامه یادشده محورهای مختلفی از تلاش های مشترک پیشبینی شده  که به زودی آثار آن دیده خواهد شد.

(0)نظرات توسط: QOMHR
پنجشنبه 31 فروردین 1391

جلسه دبیر کمیسیون در پژوهشگاه اندیشه سیاسی اسلام دبیرخانه مجلس خبرگان

پیرو هماهنگی های انجام شده در مورخ  91.1.30 دبیر کمیسیون حجت الاسلام بابایوسفی در محل پژوهشگاه یاد شده با حجت الاسلام موسوی پورقائم رییس پژوهشگاه در خصوص برگزاری جلسه مشترک معرفی و نقد کتاب قانون طبیعی اثر حجت الاسلام دکتر طالبی و از آثار جدید پژوهشگاه فوق الذکر تبادل نظر کردند. همچنین زمینه های همکاری متقبال مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. در این جلسه حجت الاسلام طالبی مولف کتاب قانون طبیعی نیز حضور داشتند.

(0)نظرات توسط: QOMHR
پنجشنبه 31 فروردین 1391

دریافت تحقیق انجام شده در حیطه فلسفه حق برای ارجاع جهت ارزیابی علمی

درمورخ  91.1.30 کار تحقیقی انجام شده در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با عنوان درآمدی بر فلسفه حق که قرار شده یکی از حقوقدانان عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در مقام ارزیاب ملاحظه و اظهار نظر کند به دبیر کمیسیون ارائه شد تا به تهران منتقل و از طرف کمیسیون تحویل ارزیاب شود.

(0)نظرات توسط: QOMHR
پنجشنبه 31 فروردین 1391

جلسه دبیر کمیسیون با آیت الله حاج جواد آقا فاضل لنکرانی

در مورخ 30/1/91 دبیر کمیسیون در محل دفتر آیت الله فاضل با ایشان دیدار و در خصوص همکاری های مشترک علمی کمیسیون و مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام در سال 91 گفتگو انجام داد. اجرای همایش ملی صیانت از کرامت انسانی در اندیشه حقوقی اسلام در محل مرکز فقهی ائمه اطهار در مرداد 91، برگزاری دوره کوتاه مدت آشنایی با شبهات، چالش­­ها و پرسش­های فراروی فقه اهل بیت علیهم السلام در زمینه حقوق بشر، برگزاری نشست دوم علمی مربوط به توهین به ادیان از جمله مواردی بودند که قرار شد پیگیری های لازم در این خصوص بعمل آید تا به نحو شایسته اجرا شود.

(0)نظرات توسط: QOMHR
ﺳﻪشنبه 29 فروردین 1391

پیگیری تفاهم نامه مشترک با بهزیستی استان قم

 در مورخ 7 و 90/9/12 همکار اجرایی دفتر کمیسیون در قم با مسئولین بهزیستی استان قم در خصوص تفاهم نامه مشترک و پیش نویسی که قبلاً مبادله شده تا نهایی گردد و فعالیت های مشترک بشردوستانه انجام پذیرد، مذاکره کرد.

(0)نظرات توسط: QOMHR
ﺳﻪشنبه 29 فروردین 1391

دیدار دبیر کمیسیون با رییس دانشگاه باقرالعلوم (ع)

 

در مورخ 1390.8.26  دبیر کمیسیون در محل دانشگاه باقرالعلوم(ع) با حجت الاسلام والمسلمین مریجی رییس جدید دانشگاه باقرالعلوم دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار ضمن مرور همکاری های قبلی کمیسیون و دانشگاه باقرالعلوم و تفاهم نامه منعقده دو نهاد، مقرر شد همکاری­ها در آینده در ابعاد وسیع تری پیگیری شود.

 

(0)نظرات توسط: QOMHR