شنبه 29 مرداد 1390

حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ادامه مطلب

(0)نظرات توسط: QOMHR
شنبه 29 مرداد 1390

بروشور های آموزش عمومی

حقوق بشر در متون مقدس اديان الهي. الف) قرآن کريم (قسمت اول) 

 
 
 
 
 
(0)نظرات توسط: QOMHR
چهارشنبه 26 مرداد 1390

حمایت از محیط زیست ،اموال واماکن در مخاصمات مسلحانه

این کتاب که در چارچوب حمایت دفتر صلیب سرخ در ایران و توسط گروه حقوق بشر دوستانه مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه در 688 صفحه تهیه شده  ، جلد دوم مجموعه ای است که جلد یک آن در سال 1388 منتشر شده است.

از حیث روش شناسی مباحث اسلامی جلد دوم نیز همانند جلد اول تهیه شده ونکات مذکور در خصوص جلد اول در این مورد نیز صادق است البته در این جلد در چند موضوع مباحث بین المللی نیز مطرح شده اند. بر این جلد دکتر سید مصطفی محقق داماد نیز مقدمه ای نگاشته وکار انجام شده را ستوده اند.

مشخصات کلی کتاب:

مولفین: عبد الرضا لطفی-نادر اخگری بناب-محمد رضا فقهی

ناشر وسال نشر:هستی نما/1389

تقسیم بندی موضوعی کتاب:

بخش اول:حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه

فصل اول/در آمدی بر محیط زیست در اسلام وحقوق بین الملل

فصل دوم/جایگاه حیوانات در اسلام

فصل سوم/حمایت از حیوانات در مخاصمات مسلحانه

فصل چهارم/حمایت از مزارع و درختان در مخاصمات مسلحانه

فصل پنجم/حمایت از محیط زیست در اسناد حقوق بین الملل

بخش دوم:وضعیت اموال در مخاصمات مسلحانه

فصل اول/اموال در مخاصمات مسلحانه بین المللی

فصل دوم/ اموال در مخاصمات  مسلحانه غیر بین المللی(بغات)

بخش سوم: حمایت از اماکن در مخاصمات مسلحانه بین المللی

فصل اول/در آمدی بر حمایت از اماکن در مخاصمات مسلحانه

فصل دوم/مستندات حمایت از اماکن در مخاصمات مسلحانه

فصل سوم/حمایت از اماکن در اسناد بین المللی حقوق بشر دوستانه

فهرست منابع 

(0)نظرات توسط: QOMHR
چهارشنبه 26 مرداد 1390

تنبیه بدنی کودکان در نظام بین الملل حقوق بشر وفقه امامیه

این کتاب که شکل تکمیل شده رساله کارشناسی ارشد مولف بوده تلاش در خور توجهی برای بررسی دقیق موضوع در موازین بین المللی حقوق بشر وتطبیق آن با فقه امامیه انجام داده است و در پایان کتاب نیز در قالب ضمائم ،تمامی اسناد مفید مرتبط ارائه شده اند. بر این کتاب آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی فرزند مرحوم آیت العظمی فاضل لنکرانی رحمت الله علیه مقدمه ای نگاشته وکار انجام شده را ستوده اند.

مشخصات کلی کتاب:

مولف:سید جواد حسینی خواه

ناشر:مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام

چاپ اول : 1389

تقسیم بندی موضوعی کتاب:

بخش اول:مفاهیم وکلیات

فصل یکم/مفهوم کودک وماهیت و مصادیق تنبیه بدنی کودکان

فصل دوم/اصطلاحات فقهی باب تنبیه و تاسیس اصل

بخش دوم:تنبیه بدنی کودکان در نظام بین المللی حقوق بشر

فصل یکم/ممنوعیت تنبیه ومجازات بدنی کودکان

فصل دوم/ممنوعیت شکنجه وسایر رفتارها نسبت به کودکان

بخش سوم:تنبیه بدنی کودکان در فقه امامیه

فصل یکم/بررسی فقهی تنبیه بدنی کودکان

فصل دوم/موارد جواز تنبیه در فقه امامیه ومقایسه آن با نظام بین المللی حقوق بشر

فهرست منابع ومآخذ

ضمائم

(0)نظرات توسط: QOMHR
چهارشنبه 26 مرداد 1390

هماهنگی اجرای دو برنامه برای جمعی از قضات و فرهنگیان دو کشور آفریقائی

 

پیرو درخواست جامعه المصطفی العالمیه  و هماهنگی های انجام شده توسط کمیسیون قرار شد در مورخ 27/5/90 یک برنامه در حیطه نظام قضائی اسلام توسط کمیسیون در قم به زبان عربی برای هیئت آفریقائی مهمان جامعه المصطفی اجرا شود ودر مورخ 2/6/90 یک برنامه در تهران با حضور جمعی از اساتید وقضات برجسته  کشور به زبان فرانسه برای مهمانان آفریقائی اجرا گردد.شایان ذکر است که هیئت آفریقائی از دو کشور کومور وماداگاسکار هستند.

(0)نظرات توسط: QOMHR
شنبه 22 مرداد 1390

اشخاص مورد حمایت در مخاصمات مسلحانه

]این کتاب که در چارچوب حمایت دفتر صلیب سرخ در ایران ودرقالب همکاری بین دبیرخانه همایش اسلام وحقوق بشر دوستانه در قم (مربوط به صلیب سرخ) و قوه قضائیه توسط گروه حقوق بشردوستانه مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه در 688 صفحه تهیه شده از حیث روش تحقیق و داده های ارائه شده کار منحصر به فردی است که سابقه قبلی ندارد .روش تحقیق این کتاب از این حیث قابل توجه است که در هر موضوع برای بیان دیدگاه مفسرین شیعه وسنی وهم چنین مستندات روائی منقول از شیعه وسنی ودیدگاه های فقهی شیعه وسنی ،عین نظرات علمای دو طرف را به نقل از کتب منتشره آنان بیان نموده است. این امر باعث می شود تا محققین عین منابع مختلف مربوط به موضوع را ملاحظه کنند.البته همین سبک باعث شده که اگر خواننده ای عربی نداند نمی تواند استفاده لازم را ببرد چون خیلی از نقل ها از کتب علمای شیعه و سنی به زبان عربی است. نکته دیگر این کتاب آن است که در هر موضوع علیرغم بیان نظرات مختلف تفسیری،روائی،فقهی علمای شیعه وسنی ،تحلیلی نیز مولفین کتاب ارائه کرده اند که در واقع جمع بندی  علمی آنها از موضوع مورد بررسی است.

مشخصات کلی کتاب:

مولفین:عبد الرضا لطفی-نادر اخگری بناب-محمد رضا فقهی

ناشر و سال نشر:هستی نما /تابستان 1388

تقسیم بندی موضوعی کتاب:

بخش اول:غیر نظامیان

فصل اول – حمایت از زنان و کودکان وضرورت های نظامی

فصل دوم- پیرمردان ورهبانان

فصل سوم-حمایت از سایر اشخاص غیر نظامی در مخاصمات مسلحانه

بخش دوم:مجروحین ،بیماران واجساد دشمن

فصل اول- مجروحین وبیماران

فصل دوم- اجساد دشمن

بخش سوم :مستامنین ،نمایندگان وجاسوسان

فصل اول-مستامنین

فصل دوم- نمایندگان وجاسوسان

فهرست منابع

(0)نظرات توسط: QOMHR
شنبه 22 مرداد 1390

درآمدی بر نظام خانواده در اسلام

کتاب حاضر که توسط معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران به عنوان کتاب درسی تهیه شده برای علاقمندان به مطالعات حقوق زن وحقوق خانواده در اسلام مفید است.این کتاب که در 274 صفحه تنظیم شده مطالب را به زبانی ساده و در عین حال با بیان مستندات فقهی در پی نوشتهای هر صفحه ارائه کرده است و در پایان هر فصل چند پرسش برای خود آزمائی معرفی نموده است.

مشخصات کلی کتاب:

مولف:محمد رضا سالاری فر

ناشر  و سال نشر : مرکز نشر هاجر / چاپ چهارم بهار 1389

تقسیم بندی موضوعی :

فصل اول:تشکیل خانواده

فصل دوم :روابط زوجین

فصل سوم: فرزندان در خانواده

فصل چهارم:وظائف والدین در خانواده

فصل پنجم:دیگر وظائف خانواده

قصل ششم: مشکلات خانواده

منابع

(0)نظرات توسط: QOMHR
شنبه 22 مرداد 1390

برگزاری نشست علمی بررسی راهکارهای عملی برای جذب جوانان در جامعه

در مورخ 15/5/90 نشست علمی با عنوان یاد شده در محل دفتر کمیسیون در قم با حضور جمعی از فضلای حوزوی برگزار شد. در این نشست حجت‌الاسلام سید مجتبی موسوی از مرکز تربیت مدرس دانشگاه قم، حجت‌الاسلام میرقیصری و  حجت‌الاسلام سید حسین افتخاری از ائمه جماعات مساجد قم و  هماهنگ کننده امور اجرایی دفتر کمیسیون در قم، هر یک نظرات خود را در خصوص موضوع نشست که حول محور حقوق و تکالیف جوانان سازماندهی شده بود ابراز داشتند. گزارش جزییات مباحث مطروح در این نشست متعاقباً توسط روابط عمومی اطلاع رسانی می‌شود.

(0)نظرات توسط: QOMHR
شنبه 22 مرداد 1390

حضور در برنامه افطاری آیت‌العظمی موسوی اردبیلی دامت برکاته

 

در مورخ 20/5/90 دبیر کمیسیون به همراه  هماهنگ کننده امور اجرائی دفتر کمیسیون در قم در مراسم معنوی افطاری حضرت آیت‌العظمی موسوی اردبیلی دامت برکاته حضور یافتند. این مراسم هر سال در ماه مبارک رمضان با حضور جمع کثیری از علماء و فضلای حوزوی و دانشگاهی  ومسئولین برگزار می‌شود و فرصتی برای دیدار برادران ایمانی با یکدیگر و تقویت اخوت اسلامی و همدلی است.

(0)نظرات توسط: QOMHR
شنبه 22 مرداد 1390

قطعی شدن برگزاری دوره بین المللی آموزشی بررسی تطبیقی حقوق بشر در اسلام و موازین بین المللی

در مورخ 13/5/90 طی مذاکرات نماینده مؤسسه آموزش های کوتاه مدت جامعه المصطفی و دبیر کمیسیون در قم زمان و نحوه برگزاری دوره آموزشی یادشده قطعی شد و مقرر شد از مورخ 15/5/90 فراخوان دوره در سطح جهانی اطلاع رسانی شود.

شایان ذکر است از سال گذشته کمیسیون و مؤسسه مذکور در پی برگزار ی مشترک دوره آموزشی بین المللی در حیطه اسلام و حقوق بشر به زبان انگلیسی هستند که در نهایت قرار شده این دوره در نیمه دوم دی ماه سال جاری برگزار شود. مهلت ثبت نام تا اواخر مهرماه سال جاری و مدت دوره دو هفته خواهد بود. 

برای ملاحظه متن فراخوان انگلیسی دوره برروی ادامه مطلب کیلیک نمائید

                                                                                                                                                      

(0)نظرات توسط: QOMHR
ﺳﻪشنبه 18 مرداد 1390

برگزاری نشست خبری همزمان با روز حقوق بشر اسلامی

 

بمناسبت سالگرد روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی، دبیر کمیسیون در مورخ 13/5/1390 در محل دفتر کمیسیون در قم طی نشست خبری با نمایندگان رسانه ها فعالیت های انجام شده یکساله گذشته کمیسیون در حیطه اندیشه اسلامی و حقوق بشر که عمدتاً در قم انجام می پذیرد، را تشریح کرد. دبیر کمیسیون فعالیت های انجام شده را حول سه محور اقدامات پژوهشی، آموزشی و تبلیغی ترویجی توضیح داد و در پایان به سؤالات نمایندگان رسانه ها پاسخ گفت. در این نشست خبری همچنین حجت الاسلام والمسلمین عباسعلی براتی عضو کمیته علمی دفتر کمیسیون در قم در خصوص نگرش اسلامی به حقوق بشر و  شعار  محوری امسال کمیسیون در بزرگداشت روز حقوق بشر اسلامی توضیحاتی ارائه کرد و  هماهنگ کننده امور اجرایی دفتر کمیسیون در قم نیز از نمایندگان رسانه ها خواست که تعامل و همکاری خود را مرتباً با دفتر قم حفظ نمایند.

 

(0)نظرات توسط: QOMHR
ﺳﻪشنبه 18 مرداد 1390

برگزاری نشست علمی"ظرفیت های اندیشه اسلامی برای موفقیت خیزش های کشورهای اسلامی از منظر پیشبرد حقوق بشر"

به مناسبت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی و در اجرای برنامه های مختلف کمیسیون در سراسر کشور، در مورخ 13/5/90 نشست علمی با عنوان یادشده در محل دفتر کمیسیون در قم با حضور جمعی از فضلای حوزوی(حجت الاسلام براتی از مدرسین جامعه المصطفی، حجت الاسلام دکتر جوان آراسته عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه ودانشگاه، حجت الاسلام میر قیصری از ائمه جماعات مساجد قم، هماهنگ کننده امور اجرایی دفتر در قم  و جناب براتی مسئول آموزش و پژوهش سازمان تبلیغات اسلامی استان قم) برگزار شد. در این نشست علمی که دبیر کمیسیون نیز حضور داشتند ابعاد نظری تقویت خیزشهای منطقه از منظر حقوق بشر اسلامی و راهکارهای عملی مختلف قابل پیگیری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. متعاقباً روابط عمومی کمیسیون جزییات مباحث را  اطلاع رسانی می کند.

برای ملاحظه گزارش خبری روابط عمومی کمیسیون از مباحث جلسه برروی ادامه مطلب کلیک نمائید

(0)نظرات توسط: QOMHR
ﺳﻪشنبه 18 مرداد 1390

اسلام وحقوق بشر

این کتاب 216 صفه ای تالیف یکی از پژوهشگران مسلمان غیر ایرانی است که در مقوله اسلام وحقوق بشر وارد شده و امتیازات اندیشه اسلامی نسبت به سایر مکاتب را به ایجاز بر شمرده است. کتاب برای استفاده عموم تهیه شده فلذا هم از حیث شکلی وهم از حیث محتوائی مطالب متناسب با استفاده عمومی تهیه وتنظیم گردیده است . ترجمه کتاب از عربی به فارسی روان و با دقت انجام شده است.

مشخصات کلی کتاب:

مولف:باقر شریف قرشی

مترجم:محمد تقی صابری

ناشر و سال نشر :بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی /1389

کتاب تقسیم بندی بخش و فصل ندارد بلکه موضوعات مختلف از جمله برابری،آزادی ،حقوق ویژه و....هر یک محور بحث های جزئی تر قرار گرفته اند.

(0)نظرات توسط: QOMHR
ﺳﻪشنبه 18 مرداد 1390

آزادی دینی از منظر حقوق بین الملل با نگاهی به رهیافت اسلامی

کتاب حاضر که شکل ویراسته رساله دکترای حقوق بین الملل مولف می باشد به نحو دقیق و تفصیلی آزادی دینی را در منابع مختلف حقوقی بین المللی مورد واکاوی قرار داده است ودر هر بخش دیدگاههای اسلامی را نیز مطرح ونظرات اجتهادی متعددی را ارائه داه است.این کتاب از جهت معرفی دقیق مباحث بین المللی در حوزه آزادی دینی و سپس تطبیق آنها با اندیشه اسلامی کاری منحصر به فرد است که سابقه قبلی به زبان فارسی ندارد.البته در خصوص نظرات اجتهادی دینی مولف کتاب ممکن است سایر پژوهشگران اسلامی در مواردی نظرات متفاوتی داشته باشند که به هر حال این امکان در حیطه کار علمی امری طبیعی است.

مشخصات کلی کتاب:

مولف:دکتر سعید رهائی

ناشر:انتشارات دانشگاه مفید

سال نشر:زمستان 1389/645 صفحه

تقسیم بندی موضوعی کتاب:

پیشگفتار

مقدمه

بخش اول: مفهوم آزادی دینی ،حوزه وشیوه های ابراز آن

فصل اول/مفهوم آزادی دینی و حوزه درونی آن

فصل دوم/حق بر ابراز دین

بخش دوم:حدود حق بر آزادی دینی

فصل اول/شرائط و زمینه های حدود حق بر آزادی دینی

فصل دوم/تعارض آزادی دینی با حقوق وآزادی های بنیادین دیگران وحاشیه تفسیر

نتیجه پایانی

فهرست منابع

(0)نظرات توسط: QOMHR
ﺳﻪشنبه 18 مرداد 1390

پاسخ دهی کتبی به تقاضای مصاحبه یکی از رسانه ها

در مورخ 13/5/90 حجت الاسلام والمسلمین عباسعلی براتی عضو کمیته علمی دفتر کمیسیون در قم و مدرس جامعه المصطفی بنا به ارجاع دفتر مرکزی کمیسیون به سؤال روزنامه شرق در خصوص تحلیل اسلامی عفو و گذشت خانم آمنه بهرامی نسبت به فرد اسید پاش پاسخ کتبی ارائه کرد. پاسخ مزبور در سامانه اطلاع رسانی کمیسیون نیز منعکس گردید .

 برای ملاحظه متن پاسخ مزبور بر روی ادامه مطلب کلیک نمائید .

(0)نظرات توسط: QOMHR
ﺳﻪشنبه 18 مرداد 1390

بیانیه کمیسیون حقوق بشر اسلا می ایران به مناسبت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی (14 مرداد 1390)

 

بنام او که ما را به اقامه قسط و عدل فرا میخواند

 

چه زیبا قرآن کریم به عنوان محوری ترین سند تبیین حقوق بشر از دیدگاه اسلام بیان داشته که حاصل تمام زحمات پیامبران الهی و آموزه های مقرر در متون مقدس برای آن است که انسانها در جهت اقامه قسط و عدل بکوشند. حرکت برای اقامه قسط و عدل نیز قطعا مبتنی بر آگاهی و دانایی ممکن می شود فلذا گسترش معرفت و دانایی از جمله مهم ترین راهکارهایی است که همه مخاطبان قرآن کریم باید بدان همت گمارند. با داناییِ انسان مسیر به سوی اقامه قسط و عدل به درستی پیموده می شود، ابعاد عدالت ورزی در شئون مختلف حیات بشر درست ادراک و پیگیری می شود و آفات و آسیب های  فراروی این مسیر با دقت و بصیرت شناسایی و مرتفع می گردند. دومین سال بزرگداشت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی در تقویم ملی ایران امسال درحالی فرا رسید که بیش از شش ماه از تحولات وسیع خیزش های مردمی در کشور های اسلامی می گذرد. طارق طیب محمد بن بو عزیزی جوان دست فروش تونسی که در 17 دسامبر 2010 ( اواخر پائیز سال 1389) از فرط بی عدالتی خودرا به آتش کشید و بدین طریق آتش زیر خاکستر مطالبات متراکم ملت تونس را شعله ور ساخت و موجب فرار زین العابدین بن علی حاکم جائر تونس و خیزش مردمی در کشور یادشده گردید، احتمالاً هیچگاه نمی دانست مرگ او آغازی بر نه تنها قیام ملت تونس می شود بلکه خیزش های مردمی درکشورهای مصر، لیبی، یمن، بحرین، عربستان، اردن، مغرب و سوریه وبرخی کشورهای دیگر اسلامی نیز متعاقب آن ظهور وبروز پیدا می کنند.در همه کشور های یادشده و بسیاری از دیگر کشورهای اسلامی، ملت های مسلمان مدت هاست که از حاکمان خود انتظار رعایت موازین شرعی و حقوق و کرامت انسانی را دارند. مدت هاست که بسیاری از ملت های مسلمان به اَشکال مختلف حاکمان خود را نقد می کنند که چرا از مسیر قسط و عدل خارج شده اید ؟ چرا با عمل نکردن به معیارهای قسط و عدل، نابرابری های مختلف در عرصه سیاست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع را ایجاد یا تشدید کرده اید؟ در برخی کشورهای اسلامی بارها ملتها به طرق مختلف سعی کرده اند مطالبات بر حق خود را پیگیری کنند ولی هر بار با سرکوب و برخورد شدید حاکمان روبرو شده اند.در برخی کشورهای اسلامی مدتهاست که نیروهای نظامی خارجی استقرار یافته وبرای پیشبرد منافع خود حاکمیت ملی کشور میزبان را لگد مال کرده و به هر اقدامی متوسل می شوند.

   برای ملاحظه کل بیانیه بر روی ادامه مطلب کیلیک نمائید.

(0)نظرات توسط: QOMHR
یکشنبه 16 مرداد 1390

ارسال لوح فشرده جلسه بررسی جمعی لایحه حمایت خانواده از منظر حقوق کودک برای مرکز تحقیقات اسلامی مجلس

در مورخ 13/5/90 لوح فشرده جلسه جمعی حقوقدانانی که در خصوص لایحه مذکور قبلاً اعلام نظر کتبی کرده بودند از سوی دفتر مرکزی به دفتر کمیسیون در قم منتقل شد تا به مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تحویل داده شود.شایان ذکر است که کمیسیون طی هفته های اخیر بنا به تقاضای مرکز یادشده لایحه را در اختیار جمعی از حقوقدانان مسلط بر مباحث حقوق کودک قرار داده و خواهان اعلام نظر شده بود که بدین ترتیب این مهم هم در قالب اعلام نظر کتبی هر یک از   اساتید و هم در قالب جلسه بحث جمعی و گروهی انجام پذیرفت.

(0)نظرات توسط: QOMHR
یکشنبه 16 مرداد 1390

تقاضای مؤسسه آموزشهای کوتاه مدت جامعه المصطفی برای اجرای دو برنامه جدید

در مورخ 13/5/90 نماینده مؤسسه یادشده از کمیسیون خواست که دو برنامه جدید علمی در حیطه اسلام و حقوق بشر برای هیئت کوموری و ماداگاسکاری و هم چنین یکی از قضات کومور که دارای فرصت مطالعاتی در قم می باشد ،ترتیب داده شود. قرار شده به زودی این مهم انجام پذیرد.

(0)نظرات توسط: QOMHR
یکشنبه 16 مرداد 1390

توزیع نامه های تقدیر از مراجع و علما و برخی نهاد های فعال در حیطه حقوق بشر اسلامی

همزمان با روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی بیش از هفتاد نامه به همراه ضمائم آن از دفتر مرکزی به دفتر قم منتقل شد و توزیع آنها توسط همکاران دفتر کمیسیون در قم آغاز گردید. مفاد نامه های مزبور تقدیرو تشکر از تلاش های برخی از مراجع، علمای برجسته و برخی نهاد های پژوهشی آموزشی در حوزه اندیشه اسلامی است که طی یک سال گذشته برای تبیین حقوق بشر از دیدگاه اسلامی تلاش های متنوعی را معمول داشته اند.به  همراه نامه های مزبور، متن بیانیه امسال کمیسیون ویژه روز حقوق بشر اسلامی و یک نسخه از کتاب بیست تعهد دولت های اسلامی در زمینه حقوق بشر بر اساس مصوبه سازمان کنفرانس اسلامی نیز ارسال شد.

(0)نظرات توسط: QOMHR
چهارشنبه 12 مرداد 1390

دیدار با حضرت آیت الله العظمی مدنی تبریزی(دامت برکاته)

 

در پی هماهنگی انجام شده توسط دفتر کمیسیون در قم، در مورخ 5/5/90 دبیر کمیسیون به همراه جمعی از روحانیون مرتبط با دفتر کمیسیون در قم در محل بیت مرجع معظم تقلید یاد شده حضور یافتند و پس از ارائه گزارشی از روند تلاش های کمیسیون در حیطه اسلام و حقوق بشر، از نظرات و رهنمودهای ایشان بهره مند شدند. روابط عمومی کمیسیون جزئیات مباحث مطروحه در این نشست را متعاقباً اطلاع رسانی می کند. ضمنا در پایان این دیدار حضرت آیت الله العظمی مدنی تبریزی 5سری از کتب منتشره فقهی خود را به هیئت کمیسیون هدیه دادند و هر یک از دیدارکنندگان را مورد تفقد و محبت خود قرار دادند.

(1)نظرات توسط: QOMHR
چهارشنبه 12 مرداد 1390

کارگاه آموزشی کمیسیون در مؤسسه آموزش های کوتاه مدت و فرصت های مطالعاتی جامعه المصطفی(ص)

 

 

در مورخ 5/5/90 پیرو هماهنگی های انجام شده، امور تحقیق و پژوهش کمیسیون کارگاه یک روزه آموزشی را در محل مؤسسه یاد شده با موضوع «ابعاد و ظرفیت های تحولات مربوط به بیداری اسلامی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا از منظر حقوق بشر و حقوق بشردوستانه » برگزار کرد. در این کارگاه پس از سخنرانی کوتاه حجت الاسلام براتی در آغاز برنامه ،صبح روز چهارشنبه حجت الاسلام و المسلمین دکتر جوان آراسته موضوع « نهی از منکر و مقابله با ظلم در اندیشه اسلامی» و دبیر کمیسیون موضوع « تحلیل ابعاد حقوق بشری تحولات اخیر بیداری اسلامی در کشورهای منطقه» را ارائه کردند. عصر همین روز دکتر بهرام مستقیمی موضوع« تحلیل ابعاد تحولات اخیر بیداری اسلامی کشورهای منطقه از منظر حقوق بشر دوستانه » و حجت الاسلام والمسلمین دکتر میر محمدی موضوع «تعاون و همیاری به ستمدیدگان از منظر حقوق بین الملل و اندیشه اسلامی » را برای حاضرین در کارگاه ارائه کردند. در این کارگاه متون تخصصی مختلفی نیز ازسوی کمیسیون در اختیار مسئولین مؤسسه آموزش های کوتاه مدت قرار گرفته بود که پس از تکثیر بین حاضرین توزیع شد. شایان ذکر است که در این کارگاه  قریب به 80 نفر از طلبه های تحصیل کرده رشته حقوق شرکت کردند و بزودی گواهی این برنامه آموزشی به نحو مشترک توسط کمیسیون و مؤسسه آموزش های کوتاه مدت صادر و به حاضرین در کارگاه تقدیم می شود.

(0)نظرات توسط: QOMHR
شنبه 8 مرداد 1390

دیدار دبیر کمیسیون با یکی از مسئولین نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها

 

شامگاه مورخ 5/5/90 ، پیرو هماهنگی های انجام شده توسط دفتر مرکزی کمیسیون ،در محل دفتر این نهاد در قم دبیر کمیسیون دیداری با حجت الاسلام والمسلمین پور رضا امام جمعه موقت رشت ویکی از مسئولین نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها انجام داد. در این دیدار برخی از تلاش های کمیسیون در قم در حیطه اندیشه اسلامی و حقوق بشر و هم چنین آخرین وضعیت دفتر کمیسیون در رشت مورد بحث وگفتگو قرار گرفت. شایان ذکر است که حجت الاسلام والمسلمین پور رضا از اواخر سال 1388 از جمله شخصیت های فرهنگی استان گیلان هستند که در هیئت امنای دفتر منطقه 3 کمیسیون حضور دارند و بنا به نظر جمع اعضا مسئولیت هیئت امناء را نیز بر عهده دارند.

(0)نظرات توسط: QOMHR
شنبه 8 مرداد 1390

جلسه دبیر کمیسیون و رئیس مؤسسه آموزش های کوتاه مدت جامعه المصطفی(ص)

 

 

پیرو هماهنگی های انجام شده توسط دفتر رئیس مؤسسه یاد شده، در مورخ 5/5/90 جلسه ای دبیر کمیسیون و دکتر حاجی ده آبادی رئیس مؤسسه آموزش های کوتاه مدت داشتند و ضمن ارزیابی روند اجرائی کارگاه آموزش بیداری اسلامی و حقوق بشر، چندین برنامه آتی مشترک دو نهاد موردبحث و بررسی قرار گرفت. قرار است محورهای مورد توافق بزودی به اجرا در آید.

(0)نظرات توسط: QOMHR
شنبه 8 مرداد 1390

نشست تخصصی دبیر کمیسیون با پژوهشگر کنیایی و قاضی جزایر کومور

 

پیرو هماهنگی های انجام شده توسط مسئولین جامعه المصطفی (ص)، در مورخ 5/5/90 دبیر کمیسیون جلسه ای به مدت یک ساعت و نیم با یک پژوهشگر مهمان از کنیا در محل مؤسسه آموزش های کوتاه مدت جامعه المصطفی در قم داشت. در این جلسه محقق کنیائی پرسش های حقوقی مختلف خود را در حیطه نظام حقوقی ایران و ابعاد رعایت حقوق انسانی در اندیشه اسلامی مطرح کرد وتوضیحات دبیر کمیسیون را دریافت کرد. این جلسه به زبان انگلیسی برگزارشد. شایان ذکر است که پس از این دیدار یک قاضی ارشد کوموری نیز که برای فرصت مطالعاتی مهمان جامعه المصطفی درقم است، دیداری کوتاه در حیطه مباحث استقلال قضایی با دبیر کمیسیون و حجت الاسلام والمسلمین دکتر میر محمدی داشت.

(0)نظرات توسط: QOMHR
یکشنبه 2 مرداد 1390

دیدار در مرکز تخصصی مهدویت

پیرو هماهنگی های انجام شده توسط دفتر کمیسیون در قم، در مورخ 29/4/90 دبیر کمیسیون به همراه همکاران اجرایی دفتر این نهاد در قم در محل مرکز تخصصی مهدویت با حجت الاسلام مصلحی قائم مقام مرکز و چند تن از معاونین دیگر این نهاد دیدار و گفتگو انجام داد. در این دیدار زمینه های همکاری مشترک دو نهاد  مورد بحث و بررسی قرار گرفت و قرار شد بزودی اقدامات لازم بعدی برای اجرایی کردن محورهای همکاری مشترک انجام پذیرد. شایان ذکر است که محورهای «حقوق بشر و عصر انتظار» و همچنین «حقوق بشر در عصر ظهور امام زمان (عج الله تعالی)» زمینه های مشترک مورد توجه کمیسیون و مراکز مهدویت پژوهی هستند.

(0)نظرات توسط: QOMHR
یکشنبه 2 مرداد 1390

دیدار در مؤسسه آینده روشن

پیرو هماهنگی های انجام شده توسط دفتر کمیسیون در قم، در مورخ 29/4/90 دبیر کمیسیون به همراه همکاران اجرایی دفتر این نهاد در قم درمحل مؤسسه آینده روشن با حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای لاری قائم مقام این مؤسسه و جناب آقای پور طباطبایی مسئول خبرگزاری آینده روشن دیدار و گفتگو انجام داد. در این دیدار زمینه های مختلف همکاری مشترک دو نهاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت. قرار شد بزودی ظرفیتهای همکاری های مشترک در چهار چوب تفاهم نامه مکتوب به امضاء مسئولین دو نهاد برسد.

(0)نظرات توسط: QOMHR
یکشنبه 2 مرداد 1390

ارسال گزارش یک مورد نظر دهی در خصوص لایحه حمایت خانواده

 

در مورخ 29/4/90 گزارش نظر دهی یکی از اساتید بر لایحه حمایت خانواده به صورت مکتوب برا ی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قم ارسال شد.

شایان ذکر است که این نظر دهی در چهارچوب همکاری های مشترک دو نهاد و پیرو تقاضای مرکز یاد شده انجام پذیرفت.

(0)نظرات توسط: QOMHR
یکشنبه 2 مرداد 1390

ارسال گزارش مکتوب همایش علمی بررسی ابعاداسلامی و حقوقی بین المللی تحولات اخیر کشورهای اسلامی

 

در مورخ 29/4/90 دو نسخه گزارش مکتوب همایش علمی مشترک برگزار شده توسط کمیسیون و پژوهشگاه المصطفی که در بهار 1390 به اجرا در آمده بود، توسط امور تحقیق و پژوهش کمیسیون برای رئیس پژوهشکده علوم انسانی پژوهشگاه المصطفی ارسال شد.

(0)نظرات توسط: QOMHR