دوشنبه 23 اسفند 1389

حضور نمایندگانی از کمیسیون در نشست فصلی دبیرخانه اسلام و حقوق بشردوستانه

 

در مورخ 89/12/19 پیرو دعوت دبیرخانه اسلام و حقوق بشردوستانه در قم که وابسته به دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران می باشد، نمایندگانی از کمیسیون در نشست فصلی این نهاد که با حضور مهمانانی از دفتر مرکزی کمیته بین المللی صلیب سرخ و برخی فضلای حوزوی و نماینده وزارت خارجه ایران در قم انجام پذیرفت، حاضر شدند و در خصوص فعالیت های کمیسیون در حیطه حقوق بشردوستانه توضیحاتی ارائه کردند. همچنین برخی از دغدغه های اسلامی در خصوص انتشارات صلیب سرخ مطرح گردید.

(1)نظرات توسط: QOMHR
دوشنبه 23 اسفند 1389

"تأملی بر رویکردهای فکری موجود در جهان اسلام"

نشست علمی، "تأملی بر رویکردهای فکری موجود در جهان اسلام" به مقوله حقوق بشر، در چارچوب همکاری های مشترک کمیسیون و پژوهشگاه بین المللی المصطفی در محل پژوهشگاه یاد شده در مورخ (89/12/17) برگزار شد. در این نشست دبیر کمیسیون سخنرانی تفصیلی ارائه و در پایان به سوالات حاضرین پاسخ گفت.گزارش خبری نشست یاد شده که از سوی روابط عمومی دفتر مرکزی کمیسیون منتشر شده بشرح زیر است:

 

ادامه مطلب

(0)نظرات توسط: QOMHR