پنجشنبه 8 ارديبهشت 1390

بازدید از نمایشگاه وقایع غیر انسانی بحرین، حرم مطهر حضرت معصومه در قم

عکس 90/1/25