ﺳﻪشنبه 28 شهریور 1391

معرفی برخی گزارشات جدید امور پژوهشی کمیسیون در حوزه اسلام وحقوق بشر

طی دوره زمانی زمستان 1390 تا مرداد ماه 1391 ، از میان مجموع گزارشات پژوهشی تهیه شده در امور پژوهشی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران که از منظرهای حقوقی بین المللی، نظام حقوقی ایران و ابعاد اسلامی انجام پذیرفته  است، 14  گزارش متمرکز بر ابعاد اسلام وحقوق بشر بوده اند که عمدتا  مطالعات علمی ذیربط توسط پژوهشگران حوزوی و آشنا با مطالعات اسلامی در کمیسیون انجام شده است ... 

برای مشاهده ادامه مطلب کلیک کنید.

(0)نظرات توسط: QOMHR
ﺳﻪشنبه 28 شهریور 1391

گزارش امور پژوهشی کمیسیون در خصوص مسلمانان میانمار

در مرداد ماه امور پژوهشی کمیسیون در چارچوب اقدامات مختلفی که در خصوص مسلمانان میانمار انجام داده است گزارشی را تهیه و منتشر نمود که برای علاقمندان به پیگیری وضعیت مسلمانان میانمار قابل استفاده است. برای مطالعه گزارش مزبور کلیک کنید.

(0)نظرات توسط: QOMHR
چهارشنبه 31 خرداد 1391

دریافت کار تحقیقی «صیانت از کرامت انسانی در سیره اهل بیت علیهم السلام»

 در مورخ 91.3.10 تحقیقی با عنوان یاد شده که در قالب یک کتاب تهیه شده از سوی مولف تحویل کمیسیون شد تا مورد بررسی قرار گیرد که در صورت تأیید علمی از طرف کمیسیون منتشر شود.

(0)نظرات توسط: QOMHR
پنجشنبه 31 فروردین 1391

دریافت تحقیق انجام شده در حیطه فلسفه حق برای ارجاع جهت ارزیابی علمی

درمورخ  91.1.30 کار تحقیقی انجام شده در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با عنوان درآمدی بر فلسفه حق که قرار شده یکی از حقوقدانان عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در مقام ارزیاب ملاحظه و اظهار نظر کند به دبیر کمیسیون ارائه شد تا به تهران منتقل و از طرف کمیسیون تحویل ارزیاب شود.

(0)نظرات توسط: QOMHR
شنبه 14 آبان 1390

انتشار چندین گزارش پژوهشی جدید در حوزه اسلام وحقوق بشر

 

اخیرا امور پژوهشی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران گزارشات پژوهشی جالبی را منتشر نمود که از منظر اسلامی برای مخاطبان مختلف در داخل وخارج کشور قابل بهره برداری است.«تاملی بر مباحث نظری مربوط به اجرای اعدام در ملا عام» که حاوی نظرات موافق ومخالف صاحبنظران اسلامی وحقوقی در این مقوله است، «حمایت از حقوق  سالمندان در اندیشه اسلامی» که نکات جالبی را از سیره وسلوک اولیای دینی در این خصوص منعکس کرده است،«نگرش اسلامی برای حمایت از افراد توان خواه/ دارای معلولیت» که در نوع خود یکی از اولین کارهای نظری در این حیطه در کشور تلقی می شود،«سیاست پیشگیری از جرم در اندیشه اسلامی» که نکات بسیار مهمی در قلمرو ابعاد حقوق بشری سیاست پیشگیری از جرم در اندیشه اسلامی ارائه نموده ،« نگرش اسلام به نقش اخلاق در تقویت رعایت حقوق خانواده» گزارشات جدید منتشره کمیسیون از نیمه دوم مهرماه تا نیمه آبانماه 1390هستند. برای مطالعه گزارشات مزبور به لینک های زیر مراجعه نمائید:

(0)نظرات توسط: QOMHR
چهارشنبه 13 مهر 1390

با تبریک سالروز میلاد امام رضا(ع) گزارش جدید با عنوان زیر منتشر شد

نگاهی به تکریم انسان در اندیشه اسلامی؛ با تاکید برنگرش امام رضا(ع)

(0)نظرات توسط: QOMHR
ﺳﻪشنبه 12 مهر 1390

پژوهش منتشره جدید کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران با عنوان :

"تاملی بر حیطه ي روش شناسی مطالعات حقوق بشر در گفتمان اسلامی"

(0)نظرات توسط: QOMHR
ﺳﻪشنبه 12 مهر 1390

گزارشات جدید امور تحقیق و پژوهش در حوزه اندیشه اسلامی و حقوق بشر

نگاهی به حقوق جوانان از منظر پیامبراسلام(ص)

 

صلح و دوستی از منظر پیامبر اسلام(ص)

 

نگاهی به حقوق دختران در اندیشه اسلامی با اشاره به سیره وسلوک حضرت معصومه (س)

(0)نظرات توسط: QOMHR
پنجشنبه 3 شهریور 1390

مجموعه مقالات حقوق بشر در قرآن

مقاله اسلام و حقوق بشر

بررسی حق آزادی عقیده در قرآن

مبانی حق بهره مندی از محیط زیست سالم در قرآن کریم

(0)نظرات توسط: QOMHR
ﺳﻪشنبه 6 ارديبهشت 1390

حقوق بشر در مسيحيت غربي و اسلام

 
مجله اسلام و غرب، شماره 40، سيد مصطفي محقق داماد
 
من مايلم نخست يک تحليل فلسفي و کلامي از ديدگاه اسلام و مسيحيت ارائه دهم و سپس به تحليل حقوقي و سياسي بپردازم.
کلمه «حقوق بشر» به معني اصطلاحي آن، حتي در سنت انديشه و حقوق غرب هم سابقه تاريخي کهني ندارد. اگر ما مثلا کتب بزرگترين فيلسوف عصر روشنگرايي يعني کانت را (قرن 18) که پيش از هر فيلسوف ديگري انسان و کرامت او را ملاک و مبدأ فلسفه عملي خود قرار مي دهد . در جست وجوي اين اصطلاح بررسي کنيم، اثري از کلمه «حقوق بشر» در آنها نمي يابيم.
در واقع اين اصطلاح در متن يک نهضت اجتماعي و سياسي در فرانسه به وجود آمده و از اين رو پيوسته تا به امروز پيوند ناگسستني خود را با اصل مضمون محتواي سياسي خويش حفظ نموده است و بدون آن قابل تصور نيست. بنابراين کلمه و اصطلاح «حقوق بشر» عملا و رأسا متوجه آن گروه از قدرتمنداني است که در قلمرو و سيادت خويش، صاحبان نظر و عقيده مخالف را تحت فشار و تعقيب قرار مي دهند. براين اساس، رئوس حقوقي که تحت پديده «حقوق بشر» گردآوري شده عبارتند از :
 
(0)نظرات توسط: QOMHR