کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران - منطقه 5

برگزاری همایش ملی حقوق ادیان


در مورخ 91/07/13 پیرو هماهنگی های قبلی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با کمیسیون حقوق بشر اسلامی در جهت همکاری لازم برای اجرای همایش حقوق ادیان، همایش مزبور در محل پژوهشگاه یادشده در قم برگزار شد در این همایش دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی سخنرانی با عنوان نگاهی به تفاوت دیدگاه های حقوق بین الملل در قبال توهین به ادیان، دکتر ناصر قربان نیا سخنرانی با عنوان راهکارهای حمایت از حقوق ادیان و دکتر حکمت نیا سخنرانی با عنوان چیستی و چرایی حقوق ادیان ارائه کردند. همچنین حجج الاسلام سید ابراهیم حسینی و محمدی جرکویه در پانل های تخصصی ارائه بحث فشرده ای داشتند و حجت الاسلام والسملین رشاد رئیس پژوهشگاه فرهنگ واندیشه نیز سخنران افتتاحیه همایش بودند.

نظرات - (0)

برگزاری همایش ملی صیانت از کرامت انسانی در اندیشه حقوقی اسلام


در مورخ 91/07/06 همایش ملی یادشده در سالن امام خمینی مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام با حضور جمع زیادی از فضلا و اندیشمندان حوزه و دانشگاه برگزار شد. در سه نشست تخصصی این همایش طی صبح و عصر بیش از 10 نفر اساتید و صاحبان مقالات برگزیده ارائه بحث داشتند. هم چنین در افتتاحیه همایش، پیام های حضرات آیات عظام آقایان جوادی آملی، سبحانی و موسوی اردبیلی ارائه شد.

نظرات - (0)

حضور دبیر کمیسیون در نشست علمی مربوط به جرم سیاسی


در مورخ 91/07/19 برابر هماهنگی قبلی مسئولین مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، دبیر کمیسیون در حلقه علمی همفکری برای تدوین پیشنهاد علمی راجع به جرم سیاسی حسب ارجاع رئیس مجلس به مرکز تحقیقات یاد شده، در این نهاد شرکت کرد و نظرات کمیسیون را منتقل نمود.

قرار شد پیش نویس گزارشی برای رئیس مجلس در این موضوع توسط کمیسیون تهیه شود که این امر در مورخ 21/07/91 در دفتر مرکزی انجام و برای مسئولین مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ارسال شد. 

نظرات - (0)

دیدار دبیر کمیسیون و رئیس بنیاد علوم وحیانی اسراء


در مورخ 91/07/13 دبیر کمیسیون و حجت الاسلام مرتضی جوادی آملی رئیس بنیاد اسراء در محل بنیاد یادشده دیدار و گفتگو داشتند. در این جلسه ضمن مرور چگونگی اجرای همایش ملی صیانت از کرامت انسانی در اندیشه حقوقی اسلام و تقدیم نامه تقدیر و تشکر کمیسیون خطاب به آیت الله العظمی جوادی آملی، درخصوص مواردی دیگر ازجمله نشست علمی مشترک بنیاد اسراء ، کمیسیون و اندیشمندان اتریشی، جلسه علمی خاص فضلای حوزه و دانشگاه برای بهره مندی از نظرات آیت الله العظمی جوادی آملی و جلسه علمی آتی در جامعه الزهرا نیز بحث و گفتگو شد.

نظرات - (0)

انتقال تقدیرنامه های کمیسیون خطاب به مراجع عظام مشارکت کننده در همایش ملی صیانت از کرامت انسانی در اندیشه حقوقی اسلام


در مورخ 91/07/13 نامه های تقدیر و تشکر دبیر کمیسیون به همراه گزارش روند اجرای همایش خطاب به مراجع عظامی که برای همایش پیام داشتند از تهران به قم منتقل گردید تا تحویل هر یک از این بزرگان شود.

نظرات - (0)