طرح تدوین منشور حقوق وتکالیف زائران

یکشنبه 15 آبان 1390 توسط: HAJJ

 بنابر اعلام امور تحقیق وپژوهش کمیسیون قرار است طی ماه های آتی با بررسی جوانب مختلف حج منشوری با عنوان یاد شده تدوین گردد در این منشور حقوق زائران فبل از سفر حج وحین سفر وبعد از بازگشت از سفر حج مطرح خواهد شد.

مشاهده نظرات - 0 |