فقه و حقوق بشر

دوره دوم درس مبانی فقهی حقوق بشر - استاد ارسطا- جلسات14تا 16

توسط:FIQH شنبه 23 ارديبهشت 1396 (0)نظرات :

درس مبانی فقهی حقوق بشر

دکتر محمد جواد ارسطا

قم- دفتر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

دوره دوم


دانلود فایل صوتی جلسه چهاردهم- 7 اردیبهشت1393

دانلود فایل صوتی جلسه پانزدهم-14 اردبیهشت 1393

دانلود فایل صوتی جلسه شانزدهم-21 اردیبهشت1393

 

 

دوره دوم درس مبانی فقهی حقوق بشر - استاد ارسطا- جلسات12 و 13

توسط:FIQH شنبه 23 ارديبهشت 1396 (0)نظرات :درس مبانی فقهی حقوق بشر

دکتر محمد جواد ارسطا

قم- دفتر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

دوره دوم

دانلود فایل صوتی جلسه دوازدهم -14 فروردین1393

دانلود فایل صوتی جلسه سیزدهم- 21 فروردین1393
 

دوره دوم درس مبانی فقهی حقوق بشر - استاد ارسطا- جلسات 9-10-11

توسط:FIQH شنبه 23 ارديبهشت 1396 (0)نظرات :درس مبانی فقهی حقوق بشر

دکتر محمد جواد ارسطا

قم- دفتر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

دوره دوم

دانلود فایل صوتی جلسه نهم /4 اسفند-1392

دانلود فایل صوتی جلسه دهم/11اسفند-1392

دانلود فایل صوتی جلسه یازدهم/18 اسفند-1392

دوره دوم درس مبانی فقه حقوق بشر - استاد ارسطا- جلسات 7.8

توسط:FIQH شنبه 23 ارديبهشت 1396 (0)نظرات :درس مبانی فقهی حقوق بشر

دکتر محمد جواد ارسطا

قم- دفتر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

دوره دوم

دانلود فایل صوتی جلسه هفتم /6 بهمن-1392

دانلود فایل صوتی جلسه هشتم/27 بهمن-1392

 

دوره دوم درس مبانی فقهی حقوق بشر- دکتر ارسطا -جلسات پنجم و ششم

توسط:FIQH شنبه 23 ارديبهشت 1396 (0)نظرات :


درس مبانی فقهی حقوق بشر

دکتر محمد جواد ارسطا

قم- دفتر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

دوره  دوم


دانلود فایل صوتی جلسه پنجم/15دیماه-1392

دانلود فایل صوتی جلسه ششم/22دیماه-1392

دوره دوم درس مبانی فقهی حقوق بشر- دکتر ارسطا -جلسات اول تا چهارم

توسط:FIQH شنبه 23 ارديبهشت 1396 (0)نظرات :درس مبانی فقهی حقوق بشر

دکتر محمد جواد ارسطا

قم- دفتر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

دوره دوم

دانلود فایل صوتی جلسه اول/3آذر-1392

دانلود فایل صوتی جلسه دوم/10آذر-1392

دانلود فایل صوتی جلسه سوم/17اذر 1392-

دانلود فایل صوتی جلسه چهارم/ 24آذر92

دوره دوم دروس مبانی فقهی حقوق بشر - استاد محمد جواد ارسطا

توسط:FIQH پنجشنبه 21 ارديبهشت 1396 (0)نظرات :

دوره دوم دروس مبانی فقهی حقوق بشر 
استاد محمد جواد ارسطا
1392-1393
حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد جواد ارسطا دارای درجه اجتهاد از حوزه علمیه قم و 
دکترای حقوق و عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران است.
ایشان از بهمن 1391 تدریس درس خارج فقه حقوق  و آزادی های عمومی بشر را در دفتر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران در قم آغاز نموده اند که برگزاری این دروس تاکنون ادامه 
داشته است. این درس جز در مقاطع کوتاهی که سالها قبل آیت الله مصباح یزدی و آیت الله جوادی آملی در دروس حوزوی خود .مواردی را به موضوع حقوق بشر اختصاص دادند، سابقه چندانی در حوزه های علمیه نداشته است
 پس از انتشار دوره اول این دروس که از زمستان 1391 تا پایان بهار1392 به طول انجامیده است،
مجموعه فایل های دوره دوم این دروس یعنی جلسات سال تحصیلی 92-93 در روزهای آینده از طریق همین وبلاگ ارائه خواهد شد. امید است که مورد استفاده 
پژوهشگران و علاقه مندان قرار گیرد.
 

درس مبانی فقهی حقوق بشر-استاد محمد جواد ارسطا -جلسه دهم

توسط:FIQH دوشنبه 11 ارديبهشت 1396 (0)نظرات :درس مبانی فقهی حقوق بشر

دکتر محمد جواد ارسطا

قم- دفتر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

دوره اول

جلسه دهم/29اردیبهشت1392

لینک دانلود فایل صوتی

درس مبانی فقهی حقوق بشر-استاد محمد جواد ارسطا -جلسه نهم

توسط:FIQH دوشنبه 4 ارديبهشت 1396 (0)نظرات : 
درس مبانی فقهی حقوق بشر       

دکتر محمد جواد ارسطا

قم- دفتر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

دوره اول

جلسه نهم/22اردیبهشت1392
لینک دانلود فایل صوتی

درس مبانی فقهی حقوق بشر -استاد محمد جواد ارسطا -جلسه هشتم

توسط:FIQH دوشنبه 4 ارديبهشت 1396 (0)نظرات :


درس مبانی فقهی حقوق بشر

استاد محمد جواد ارسطا

قم- دفتر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

دوره اول

جلسه هشتم/15اردیبهشت1392
لینک دانلود فایل صوتی

 

درس مبانی فقهی حقوق بشر -استاد محمد جواد ارسطا -جلسه هفتم

توسط:FIQH دوشنبه 4 ارديبهشت 1396 (0)نظرات :

درس مبانی فقهی حقوق بشر

استاد محمد جواد ارسطا

قم- دفتر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

دوره اول
جلسه هفتم/8اردیبهشت1392

لینک دانلود فایل صوتی

درس مبانی فقهی حقوق بشر -استاد محمد جواد ارسطا -جلسه ششم

توسط:FIQH دوشنبه 4 ارديبهشت 1396 (0)نظرات :درس مبانی فقهی حقوق بشر
 استاد محمد جواد ارسطا

دوره اول- جلسه ششم

قم- دفتر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

(1اردیبهشت1392)

درس مبانی فقهی حقوق بشر-استاد محمد جواد ارسطا -جلسه پنجم

توسط:FIQH دوشنبه 4 ارديبهشت 1396 (0)نظرات :
درس مبانی فقهی حقوق بشر
استاد محمد جواد ارسطا 

قم- دفتر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

(25فروردین1392)- دوره اول جلسه پنجم

لینک دانلود فایل صوتی

درس مبانی فقهی حقوق بشر -استاد محمد جواد ارسطا -جلسه چهارم

توسط:FIQH دوشنبه 4 ارديبهشت 1396 (0)نظرات :

 
درس مبانی فقهی حقوق بشر
 استاد محمد جواد ارسطا

 

قم- دفتر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

(20اسفند1391)دوره اول- جلسه چهارم

لینک دانلود فایل صوتی

 

درس مبانی فقهی حقوق بشر-استاد محمد جواد ارسطا -جلسه سوم

توسط:FIQH دوشنبه 4 ارديبهشت 1396 (0)نظرات :

 

درس مبانی فقهی حقوق بشر

 استاد محمد جواد ارسطا

قم- دفتر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران


(20اسفند1391)دوره اول- جلسه چهارم

لینک دانلود فایل صوتی
 

درس مبانی فقهی حقوق بشر/ استاد محمد جواد ارسطا -جلسه دوم

توسط:FIQH یکشنبه 22 اسفند 1395 (0)نظرات :

درس مبانی فقهی حقوق بشر استاد محمد جواد ارسطا 

حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد ارسطا دارای درجه اجتهاد از حوزه علمیه قم و دکترای حقوق و عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران است.وی از شاگردان موفق درس فقهی آیت الله مکارم شیرازی بوده است. وی از بهمن 1391 درس خارج فقه و حقوق  و آزادی های عمومی بشررا در دفتر کمیسیون حقوق بشر اسلامی در قم

 

 آغاز نموده است که تا کنون ادامه داشته است.این درس جز در مقاطعی کوتاهی که سالها قبل آیت الله مصباح یزدی و آیت الله جوادی آملی در دروس حوزوی خود مواردی را به موضوع حقوق بشر اختصاص دادند، سابقه چندانی در حوزه های علمیه ندارد.
مجموعه فایل های صوتی این دروس در این وبلاگ ارائه خواهد گردید.امید است که مورد استفاده علاقه مندان و پژوهشگراق قرار گیرد. 
دوه اول- جلسه دوم- 6اسفند 1391- موضوع بحث: مقایسه اجمالی اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره و اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه شکل گیری اعلامیه های حقوق بشری

*دانلود بخش اول جلسه دوم 
*دانلود بخش دوم جلسه دوم

درس مبانی فقهی حقوق بشر/ استاد محمد جواد ارسطا-جلسه اول

توسط:FIQH شنبه 14 اسفند 1395 (0)نظرات :

درس مبانی فقهی حقوق بشر / استاد محمد جواد ارسطا


حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد جواد ارسطا دارای درجه اجتهاد از حوزه علمیه قم و دکترای حقوق و عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران است. وی از شاگردان موفق درس فقهی آیت الله مکارم شیرازی بوده است. ایشان از بهمن 1391 تدریس درس خارج فقه حقوق  و آزادی های عمومی بشر را در دفتر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران در قم آغاز نموده اند که تاکنون ادامه
دارد. این درس جز در مقاطع کوتاهی که سالها قبل آیت الله مصباح یزدی و آیت الله جوادی آملی در دروس حوزوی خود مواردی را به موضوع حقوق بشر اختصاص دادند، سابقه چندانی در حوزه های علمیه نداشته است.
 
مجموعه فایل های این دروس از 1391 تا کنون با ذکر تاریخ و موضوع درس در این وبلاگ ارائه خواهد شد. امید است که مورد استفاده
پژوهشگران و علاقه مندان قرار گیرد.

دوره اول- جلسه اول- 29 اسفند1391- (
موضوعات: پیام دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی- مروری بر تاریچه مسئله حقوق بشر در کشورهای اسلامی)
*دانلود صوت جلسه اول_بخش اول
*دانلود صون جلسه دوم_بخش دوم